• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Zapytanie ofertowe nr 1/12/12/2017

Firma PL.GRANTS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i stworzenie innowacyjnego narzędzia wspomagającego obsługę leadów mniejszego priorytetu.

Zapytanie ofertowe

1. Formularz ofertowy