• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Zakończenie projektu badawczo-rozwojowego realizowanego z Wyższą Szkołą Menadżerską w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13.03.2017 r. został z sukcesem zakończony nasz projekt badawczo-rozwojowy RPO MAZ 1.2 bon na doradztwo pt. „Opracowanie algorytmów naliczania kadr i płac dla firm działających jednocześnie na rynku polskim i czeskim wraz z opracowaniem prototypowego modułu programistycznego do włączenia w systemy zarządzania firmą”.

Projekt był zrealizowany przez Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.

Na dzisiejszym spotkaniu projektowym, w którym brali udział:

  • dr. Agnieszka Król – prodziekan wydziały Menedżerskiego i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej
  • dr. Leszek Borowiec – kierownik Zakładu Rachunkowości i Finansów Wyższej Szkoły Menedżerskiej
  • dr. inż. Paweł Figat – pracownik Wyższej Szkoły Menedżerskiej
  • mgr. Radosław Dawidziuk – Kanclerz Wyższej Szkoły Menedżerskiej
  • mgr. Jerzy Orłowski – prezes firmy PL Grants sp. z o.o.

dokonano podsumowania projektu oraz omówiono perspetywy dalszej współpracy w zakresie projektów badawczo-rozojowych.