• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Wysyłanie dokumentów do PARP w postaci elektronicznej – da się!

W związku z epidemią koronawirusa stwierdziliśmy, że dla dokumentów do podpisania umów o dofinansowanie dla części partnerów nie będziemy ich ani wysyłać pocztą, ani drukować i skanować. Wysyłamy je podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Da się!

Otrzymaliśmy nawet oficjalne stanowisko stanowisko PARP:

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na zgłoszenie z 27 marca br. uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 ze zm.) podpis elektroniczny, weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jest równoważny z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Cała korespondencja kierowana w ten sposób do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie traktowana zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami.

Jednocześnie informuję, że w celu usprawnienia procesu zawierania umów, pracujemy nad rozwiązaniem systemowym, tj.  rozszerzeniem w systemie LSI 1420 modułu „umów” o funkcjonalność, która umożliwi przekazywanie podpisanych elektronicznie umów.

Z poważaniem

Wioletta Urbańska
Rzecznik Funduszy Europejskich w PARP
zastępca dyrektora

UWAGA: Ze względu na różnorodne formy podpisów (PADES, XADES, wewnętrzny, zewnętrzny itd), różne programy do podpisu (np. Szafir, ProCertum)  oraz brak na razie jednorodnych standardów w PARP zdarza się, że plik trzeba przesłać w kilku wersjach zanim opiekun zweryfikuje podpis jako poprawny.