• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Szybka ścieżka konkurs 5: do 20mln EURO dla MSP na badania i rozwój

NCBR ogłosił piąty konkurs w szybkiej ścieżce konkurs 5/1.1.1/2017.

Na co: B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być
uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

wartość projektu: do 20 mln EUR

Alokacja: 1 000 000 000 PLN
(na województwo mazowieckie: do 100 000 000 PLN)

poziom dofinansowania: do 80%

Więcej informacji o naborze znajduje się w karcie naboru.

W poprzedniej edycji konkursu co drugi Złożony wniosek otrzymał dofinansowanie