• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

RPO Mazowieckie 3.1.2 Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo

TYPY PROJEKTÓW:

Konkurs przewiduje wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności polegające na udzielaniu bonów na doradztwo. Bony na doradztwo będą mogły być przeznaczone na zakup usług doradczych o charakterze prorozwojowym świadczonych przez IOB m.in.:

  • usług dotyczących opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności strategii rozwoju w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania;
  • usług związanych z monitorowaniem biznesu i prognozowaniem, pozwalających na określenie kierunków dalszego rozwoju;
  • usług związanych z transferem technologii;
  • usług związanych z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa;
  • usług specjalistycznych związanych z planowanym wprowadzeniem nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzenia działalności o nowe rynki, takich jak usługi pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowania produktu, testowania technologii.

BENEFICJENCI:

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Rozpoczęcie naboru: 31.03.2017

Zakończenie naboru: do wyczerpania alokacji

FINANSE:

Minimalna kwota dofinansowania : 10 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania : 110 000 zł

Poziom wsparcia: 80%

pomoc de minimis

Pobierz kartę naboru w formacie pdf