• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

RPO MAZ 1.2 – nasze projekty dofinansowane Nasze projekty uzyskały dofinansowanie w RPO MAZ 1.2 – Bony na innowacje

Nasze dwa kolejne projekty przygotowane przez naszą spółkę uzyskały dofinansowanie w ramach RPO Mazowieckiego – Bony Na Innowację.

Informujemy, że udało nam się utrzymać wysoką skuteczność pozyskiwania środków w tym działaniu, która wynosi 75%.