• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

RPO MAŁ 1.2.3 bony na innowacje – Opracowanie systemu dokonywania analiz i prognoz finansowych spółek w oparciu o niepełne lub niespójne dane wejściowe

Program: RPO MAŁ 2014-2020 1.2.3 Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Nr projektu: RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16

Tytuł projektu: Opracowanie systemu dokonywania analiz i prognoz finansowych spółek w oparciu o niepełne lub niespójne dane wejściowe

Krótki opis projektu: Celem projektu jest opracowanie algorytmów, które będą umożliwiały łatwe zebranie i zagregowanie informacji z różnych źródeł. Rozważane będą między innymi takie dokumenty jak:
– sprawozdanie finansowe,
– pełne księgi rachunkowe,
– książka przychodów i rozchodów,
– tabele amortyzacyjne,
– listy płac,
– wniosek kredytowy,
– budżet projektu,
– wywiad z klientem i jego pracownikami,
b) wykrywanie sprzecznych danych,
c) wykrywanie brakujących danych,
d) uwzględnienie założeń dotyczących rozwoju firmy:
– prognoza sprzedaży,
– rozwój sprzedaży,
– rozwój zatrudnienia,
– rozwój cen surowców,
– rozwój kosztów produkcji,
e) uwzględnianie planowanych inwestycji,
f) uwzględnianie zewnętrznych źródeł finansowania,

Dodatkowo zostanie opracowany prototyp narzędzia informatycznego, który będzie implementował powyższe algorytmy. Narzędzie to będzie umożliwiało częściowo samodzielne wykonanie analizy przez klientów. Technologia, która zostanie opracowana w trakcie to:
– program komputerowy,
– tabele, makra i formularze w arkuszu kalkulacyjnym.

Wartość całkowita projektu: 135 300,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 90 000 zł