• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów – Bony na innowacje

TYPY PROJEKTÓW:

Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na zakupie wyników prac badawczych określonych przez przedsiębiorcę, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa. Zakres projektu powinien obejmować zakup usług prowadzących do powstania innowacji produktowej lub procesowej. Zakres usług badawczych powinien obejmować badania przemysłowe lub prace rozwojowe.

BENEFICJENCI:

mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa posiadające status spin-off definiowane jako przedsiębiorstwa oparte na wynikach badań naukowych prowadzonych na uczelni, w instytucie badawczym lub instytucie PAN, bądź utworzone z udziałem pracowników wcześniej wymienionych podmiotów. Usługa nie może być zlecona macierzystej jednostce naukowej.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Rozpoczęcie naboru: 31.10.2016

Zakończenie naboru: 31.12.2017

FINANSE:

Minimalna kwota dofinansowania : 200 000 zł

Poziom wsparcia: 80 %

WYDATKI KWALIFIKOWANE:

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na projekty obejmujące wyłącznie zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Za kwalifikowane uznaje się:

  • wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
  • analizy przedwdrożeniowe, opracowanie innowacyjnych rozwiązań,
  • wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań,
  • opracowanie projektu wzorniczego dotyczącego opracowania cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu w celu wprowadzenia go na rynek,
  • opracowanie projektu inżynierskiego dotyczącego projektów konstrukcyjnych, technologicznych, oprzyrządowania,
  • zakup usług polegających na opracowaniu innowacji nietechnologicznych, organizacyjnych i/lub marketingowych, maksymalnie do 15 % kosztów kwalifikowanych.