• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 3.4.4 Dotacje dla MŚP

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP

Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce

 

 

TYPY PROJEKTÓW:

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów

BENEFICJENCI:

mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa działający na rynku dłużej niż 24 miesiące, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Rozpoczęcie naboru: 31.12.2016

Zakończenie naboru: 21.02.2017

FINANSE:

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych : 500 000 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 25 000 000 zł

Poziom wsparcia:

  • 55% mikro i małe przedsiębiorstwa
  • 45 % średnie przedsiębiorstwa

WYDATKI KWALIFIKOWANE:

  • zakup wyłącznie nowych środków trwałych,
  • nabycie nieruchomości oraz najem / dzierżawa gruntów i budynków
  • wartości niematerialne i prawne
  • wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych,
  • wydatki na rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), w tym wydatki na zakup oprogramowania na potrzeby e-sklepu, wydatki na projekt graficzny oraz utworzenie strony internetowej e-sklepu.