• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Projekt w Rumunii Dofinansowany!

Z przyjemnością możemy poinformować, że projekt „DEZVOLTAREA UNEI APLICATII INFORMATICE DE CALCUL A SUMELOR PARTIALE IN EVIDENTA TEMPORARA A STOCURILOR DIN INTERIORUL SPATIILOR LOGISTICE” przygotowywany przez nas i składany w Rumunii uzyskał dofinansowanie.

Dane naboru:
Programi operacyjny: Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020
Oś priorytetowa: Axa prioritară 2 TIC
Nabór: 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Wartośćcałkowita projektu projektu to 500 tys EUR.
Procent dofinansowania wynosi 80%