• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

POPW 1.4 Wzór na konkurencję I etap 2017

TYPY PROJEKTÓW:

Koszty kwalifikowalne:
I etap: koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzornicze
II etap: wdrożenie rozwiązania. m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

BENEFICJENCI:

Mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy lub średni przedsiębiorcy.
Zatrudnienie: min. 5 osób
Obrotu min. 600 tys. PLN w jednym z ostatnich 3 lat.

województwa polski wschodniej:
– warmińsko-mazurskie
– podlaskie
– lubelskie
– świętokrzyskie
– podkarpackie

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

Rozpoczęcie naboru: 13.09.2017

Zakończenie naboru: 15.11.2017

FINANSE:

Maksymalna kwota dofinansowania :
I etap: 100 000,00 zł de minimis
II etap: 3 000 000 zł

Poziom wsparcia: 85%

SZCZEGÓŁOWA DOKUMENTACJA:

http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-1-4-popw-etap-i-rok-2017