• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Pomorski Broker Eksportowy: Udzielenie Grantu

TYPY PROJEKTÓW:

Udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych oraz grup przedsiębiorstw w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne

BENEFICJENCI:

Mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy lub średni posiadający siedzibę w województwie pomorskim.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

od 11.09.2017 do 29.09.2017

FINANSE:

Maksymalna wartość dofinansowania:

40 000 PLN – dla MSP realizującego projekt indywidualnie
300 000 PLN – w przypadku podmiotu realizującego projekt na rzecz innych MŚP

Poziom wsparcia: 50%

Forma wsparcia: pomoc publiczna /de minimis w zależności od wydatków

SZCZEGÓŁOWA DOKUMENTACJA:

karta naboru_RPO_PO_Broker_eksportowy