• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

POIR 2.3.4 – dotacja na ochronę własności przemysłowej

Zakres terytorium: cała Polska

Zakres projektów: Ochrona własności intelektualnej: patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe. Ochrona w Polsce, w Europie, na świecie.

Dotychczasowa skuteczność: 100% (4 patenty, 2 wzory przemysłowe).

Intensywność wsparcia: 50%

Maks wartość projektu:  1 000 000 PLN

Termin składania wniosków: 14.06.2019

Koszty kwalifikowane

  • wstępne orzeczenie – warto zrobić przed złożeniem wniosku
  • opłaty urzędowe
  • koszty kancelarii
  • tłumaczenia
  • doradztwo w zakresie wdrożenia (np. ekspertyzy, wyceny, poszukiwanie klientów)

Szczegółowe informacje: