• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

POIR 2.3.1 Bony na doradztwo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła istotne zmiany w konkursie na doradztwo w zakresie innowacji. Oprócz usług proinnowacyjnych można 2/3 wydać na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

wartość projektu: do 1,5 mln zł

Alokacja:
– województwo mazowieckie: 4 500 000,00
– pozostałe województwa: 40 500 000,00 

poziom dofinansowania: do 70%

Więcej informacji o naborze znajduje się w karcie naboru

W poprzedniej edycji konkursu co drugi Złożony wniosek otrzymał dofinansowanie