• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy