• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka / 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock