• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ 2 – zamówienia krajowe