• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

pierwsze mapy drogowe transformacji przemysł 4.0 zakończone

W kwietniu 2021 r. zakończyliśmy prace nad pierwszymi mapami transformacji cyfrowej w kierunku przemysłu 4.0. Odbiorcami map były przedsiębiorstwa z branży drzewnej oraz metalowej.

Wykonanie mapy drogowej składa się z następujących etapów:

  • Zebrania wstępnych informacji o firmie
  • Kompleksowego audytu procesów produkcyjnych i sprzedażowych przeprowadzonego w zakładzie produkcyjnym
  • Szeregu wywiadów z kadrą zarządzającą
  • Zebrania szczegółowych informacji (dane księgowe, handlowe, informacje od dostawców technologii oraz ekspertów z branży)
  • Opracowanie zakresu harmonogramu oraz budżetu zmian (na 3-5 lat)
  • Określenie zakresu zmian, jakie będą przedmiotem wniosku / wniosków o dofinansowanie