• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Wiadomości

Oferta

Nasza firma oferuje szeroką gamę usług consultingowych i doradczych związanych z pozyskiwaniem funduszy ze środków publicznych.

Opracowanie wniosków o dofinansowanie

Przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie kierujemy zasadą, że kluczowe kwestią przy pozyskiwaniu dotacji jest dobry pomysł na przedmiot projektu. Dlatego też nasi specjaliści zaczynają pracę z klientem od analizy jego pomysłu biznesowego i pomagają w jego dopracowaniu. Kluczem do sukcesu jest takie sformułowanie przedmiotu projektu, żeby projekt był innowacyjny, wydatki w budżecie projektu były jak najbardziej uzasadnione biznesowo, szczegóły projektu były zgodne z regulaminem danego konkursu, a projekt miał jak największą szansę na dofinansowanie. pomagamy także w budowie konsorcjów do realizacji projektów. Specjalizujemy się w projektach innowacyjnych oraz badawczo-rozwojowych.

Poza tym zajmujemy się całą obsługą formalną wniosku, w tym:

Rozliczanie wniosków o dofinansowanie

Oferujemy kompletna usługę rozliczania wniosku o dofinansowanie. Usługa obejmuje:

Pozostałe usługi consultingowe i doradcze

Ze względu na nasze bogate doświadczenie, oferujemy usługi doradcze i eksperckie związane z dotacjami EU. Są to między innymi:

Inkubator Innowacji pl.grants

pl.grants wprowadza na rynek nową usługę – Inkubator innowacji. Inkubator będzie służył wdrażaniu na rynek pomysłów technologicznych, w tym projektów wysokiego ryzyka. Będziemy szukać często szalonych projektów, obarczonych wysokim ryzykiem, ale wysoką stopą zwrotu, gdzie pomysłodawcy często są przestraszeni swoim pomysłem  boją się samodzielnie zainwestować w nie swoje pieniądze oraz czas do momentu zdobycia funduszy na przeprowadzenie badań weryfikujących wykonalność projektów.

Zgodnie z przyjętą nową strategią rozwoju. W projektach tych pl.grants będzie angażował się nie tylko w pozyskiwaniu dotacji, ale na wszystkich etapach badać, tworzenia produktu i komercjalizacji, stając się w ten sposób spółką technologiczną. Aktualnie w formule inkubatora rozwijane są 4 projekty, o których, mamy nadzieję, niedługo szerzej usłyszycie.

POZYSKALIŚMY DLA NASZYCH KLIENTÓW DOTACJE NA 100 MLN PLN

Dla naszych klientów pozyskaliśmy dotacje na kwotę ponad 100 mln PLN. Dotacje otrzymywaliśmy na:

Prowadzone przez nas projekty mają wartość od 10 tys do 4 mln PLN

Działamy w ramach działań programów operacyjnych na terenie całego kraju, w tym:

Przykładowe projekty

Kontakt