• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Enigmatyczna definicja regionu słabiej rozwiniętego wprowadza przedsiębiorców z mazowsza w zakłopotanie

Opublikowany przez NCBiR harmonogram naborów wprowadza przedsiębiorców w zakłopotanie. Zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie NCBiR wszystkie nabory w roku 2018 będą skierowane do regionów „słabiej rozwiniętych”. Rozwiązanie takie było stosowane dla konkursu POIR 1.1.1, który rozpoczął się 1 czerwca 2017 r i zakończył 31 sierpnia 2017. Przyjęta w nim interpretacja rejonu słabiej rozwiniętego wykluczała z naboru całe województwo mazowieckie. Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego spoza Warszawy są bardzo zaniepokojeni tą sytuacją, gdyż oznaczała by ona, wykluczenie ich z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Sytuację może zmienić nowy podział statystyczny Polski na tzw regiony NUTS-2. Zgodnie z Rozporządzeniem komisji EU z dnia 21 listopada 2016 województwo mazowieckie zostało podzielone statystycznie na

  • rejon Warszawki stołeczny (podregiony Miasto Warszawa Warszawski wschodni i Warszawski zachodni) oraz
  • rejon mazowiecki regionalny (podregiony Radomski, Ciechanowski, Płocki, Ostrołęcki, Siedlecki oraz Żyrardowski)

Zgodnie z polityką spójności jako region słabiej rozwinięty określa się region, w którym PKB na mieszkańca wynosi mniej niż 75% średniego PKB na mieszkańca w Unii Europejskiej. Zgodnie z tą interpretacją np. Powiat Radomski należałby uznać od 01.01.2018 za region słabiej rozwinięty.

Próbowaliśmy dopytać się o wykładnie nowych przepisów w NCBiR oraz w puncie informacyjnym Funduszy Europejskiej. Osoby z którymi kontaktowaliśmy się sprawiały wrażenie jeszcze mniej zorientowanych od nas. Czekamy na odpowiedź na oficjalnego maila. Zainteresowany prosimy o kontakt bezpośredni.

Aktualizacja 4.01.2018. Otrzymaliśmy odpowiedź z NCBR (która nic nie mówi):

Szanowny Panie

W obecnej chwili opracowywane są nowe dokument m.in. SZOP. Niestety ale do czasu oficjalnego opublikowania nowej dokumentacji nie mogę oficjalnie odpowiedzieć na to pytanie. Proszę o cierpliwość jak tylko uzyskam takie informacje przekaże je Panu niezwłocznie.

Z poważaniem,
Adam Zasłona 
główny specjalista | Sekcja programów horyzontalnych

t: +48 22 39 07 142 
adam.zaslona@ncbr.gov.pl 
NCBR.gov.pl

Aktualizacja 9.01.2018 Otrzymaliśmy oficjalne stanowisko NCBiR.

Szanowny Panie,

W załączeniu uprzejmie przekazuję komunikat Ministerstwa Rozwoju (Instytucji Zarządzającej).

Konkursy NCBR na perspektywę 2014-2020 są realizowane zgodnie z Umową partnerstwa 2014-2020 z podziałem na regiony lepiej i słabiej rozwinięte, gdzie całe województwo mazowieckie jest zaliczone do regionu lepiej rozwiniętego.

Zmiany nastąpią w nowej perspektywie. W dokumencie znajduje się mapka z podziałem na nową perspektywę.

Z poważaniem,

Marta Guberow

starszy specjalista | sekcja programów dla przedsiębiorców

 

 

Podział na regiony NUTS-3 (wg Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Podregion#/media/File:POLSKA_NUTS3-2008.png)