• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Design dla Przedsiębiorców POIR 2.3.5 2019 r. – Dostępność Plus

Zobacz najnowszy nabór w 2021r

Jeszcze do końca maja można składać wnioski w konkursie POIR 2.3.5 granty na design. W ramach projektu można wykorzystać 500 tys. na:

logo Dostępność Plus

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE: 1 125 000 zł
WKŁAD WŁASNY: minimum 15%
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: Cała Polska

usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:

  • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego
  • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego
  • usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania)
  • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama

realizację inwestycji, w tym:

  • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu
  • zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu

Więcej informacji na stronie: https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/design-dla-przedsiebiorcow-dostepnosc-plus