• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Bony na innowacje – jak to działa? (FAQ)

Dla kogo jest nabór? Nabór jest skierowany dla wszystkich firm, które chcą przeprowadzić prace badawcze lub rozwojowe i zlecić je zewnętrznej jednostce.
Wartość dofinansowania 340 000 PLN
Jak to działa?  
Czy muszę mieć już wybraną jednostkę? Nie, jeżeli nie masz jeszcze zainteresowanej jednostki naukowej, a masz zewnętrzny zespół specjalistów zdolny do realizacji zadania, pomożemy ci wybrać odpowiednią jednostkę
Co można finansować?
  • Koszty kadry badawczej
  • Koszty dostępu do aparatury jednostki naukowej
  • Koszty materiałów
Czego nie można finansować?
  • Wynajmu zewnętrznej infrastruktury
  • Zakupu środków trwałych
  • Wytworzenia oprogramowania na sprzedaż
Ile to kosztuje? Koszt napisania wniosku to 4000 PLN + Success fee 4%
 Termin składania Wniosków Wnioski można składać do końca 2020 r.
WIĘCEJ
INFORMACJI
FORMULARZ
KONTAKTOWY
NASZE SUKCESY