• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Zdobycie dolnośląskiego rynku pracy poprzez nabycie właściwych kwalifikacji