• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R