• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe. Konkurs nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/18.