• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – WSPARCIE SAMOZATRUDNIENIA OSÓB DEFAWORYZOWANYCH NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM