• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego (Regionalne Inwestycje Terytorialne – RIT PŁN -259/18)