• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy