• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Poprawa dostępu do programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla osób aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy