• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Infrastruktura ochrony zdrowia – Inwestycje w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej