• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

CZAS NA WŁASNY BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości osób od 30 r.ż., bez zatrudnienia, w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia i najniższym wskaźniku przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim