• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku prac