• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

AKTYWIZACJA NA ZIELONO – program aktywizacji zawodowej dla osób od 30 r.ż. w powiatach województwa dolnośląskiego o najwyższym bezrobociu