• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

4.1 Skalowanie innowacji społecznej: „Opieka domowa na terenach wiejskich”