• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze