• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, dla projektów dotyczących mikrokogeneracji oraz budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii.