• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

3.3 Innowacje w MŚP – Mazowieckie

To już chyba ostatnia szansa na dotacje dla przedsiębiorców w województwie mazowieckim do końca 2021 roku.

Wydatki kwalifikowane:
– zakup nowych środków trwałych: maszyny, urządzenia laboratoryjne itd (min. 70% projektu)
– zakup oprogramowania koniecznego do działania maszyn (do 20% projektu)
dostosowanie budynku (do 5% projektu)

Wymagane jest wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu. Dodatkowe punkty za posiadanie wyników badań,

Wartość dofinansowania od 400 000,00 PLN do 4 000 000,00 PLN

Nabór wniosków do 26 lipca 2021 r.