• Phone: +48 668 151 245
  • E-mail: ydea@ydeahub.com
  • Język:

1.2 Internacjonalizacja MŚP

PARP ogłosił nowy nabór, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej.

Na co:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego

  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego

  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych

  • nabycia środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych

Max. wartość dofinansowania: do 800 000 PLN

Max. wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu

Wnioskodawca musi spełniać łącznie następujące warunki:

– przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym z 3 ostatnich zamkniętych lat obrotowych;

– nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji

Nabór wniosków do 22 grudnia 2021 r.